Nodewrap Scoreboard

Ruby-internal Builds

Build NameLast FinishedConfigSetupCompileTestsFailuresStatusBuild
Sponsor
Ruby-Internal_Ruby-1.8.4 Apr 23, 2019 - 05:00[Config] [Full] [Full] [Brief][Full] [Brief]1 Inactive
Ruby-Internal_Ruby-1.8.5 Apr 23, 2019 - 05:00[Config] [Full] [Full] [Brief][Full] [Brief]1 Inactive
Ruby-Internal_Ruby-1.8.6 Apr 23, 2019 - 05:00[Config] [Full] [Full] [Brief][Full] 0 Inactive
Ruby-Internal_Ruby-1.8.7 Apr 23, 2019 - 05:01[Config] [Full] [Full] [Brief][Full] 0 Inactive
Ruby-Internal_Ruby-1.9.0 Oct 22, 2015 - 05:01[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Setup
Ruby-Internal_Ruby-1.9.1 Apr 23, 2019 - 05:01[Config] [Full] [Full] [Brief][Full] [Brief]1 Inactive
Ruby-Internal_Ruby-HEAD Sep 09, 2017 - 05:02[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Setup

Ruby-libjit Builds

Build NameLast FinishedConfigSetupCompileTestsFailuresStatusBuild
Sponsor
Ruby-Libjit_Ruby-1.8.4 Apr 23, 2019 - 05:01[Config] [Full] [Full] [Full] 0 Inactive
Ruby-Libjit_Ruby-1.8.5 Apr 23, 2019 - 05:01[Config] [Full] [Full] [Full] 0 Inactive
Ruby-Libjit_Ruby-1.8.6 Apr 23, 2019 - 05:01[Config] [Full] [Full] [Full] 0 Inactive
Ruby-Libjit_Ruby-1.8.7 Apr 23, 2019 - 05:02[Config] [Full] [Full] [Full] 0 Inactive
Ruby-Libjit_Ruby-1.9.0 Apr 23, 2019 - 05:02[Config] [Full] [Full] [Full] 0 Inactive
Ruby-Libjit_Ruby-1.9.1 Apr 23, 2019 - 05:02[Config] [Full] [Full] [Full] 0 Inactive
Ruby-Libjit_Ruby-HEAD Apr 23, 2019 - 05:03[Config] [Full] [Full] [Full] 0 Inactive

Nodewrap Builds

Build NameLast FinishedConfigSetupCompileTestsFailuresStatusBuild
Sponsor
Nodewrap_Ruby-1.6-snapshot Apr 23, 2019 - 05:09[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Nodewrap_Ruby-1.6.8 Apr 23, 2019 - 05:05[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Nodewrap_Ruby-1.8.0 Apr 23, 2019 - 05:16[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Nodewrap_Ruby-1.8.1 Apr 23, 2019 - 05:24[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Nodewrap_Ruby-1.8.2 Apr 23, 2019 - 05:35[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Nodewrap_Ruby-1.8.3 Apr 23, 2019 - 05:48[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Nodewrap_Ruby-1.8.4 Jan 19, 2018 - 06:59[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Setup
Nodewrap_Ruby-1.8.5 Apr 23, 2019 - 06:05[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Nodewrap_Ruby-1.8.6 Apr 23, 2019 - 06:25[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Nodewrap_Ruby-1.8.6_Gem Apr 23, 2019 - 06:46[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] 0 Inactive
Nodewrap_Ruby-HEAD Apr 23, 2019 - 07:10[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive

Framed Builds

Build NameLast FinishedConfigSetupCompileTestsFailuresStatusBuild
Sponsor
Framed_Ruby-1.6-snapshot Apr 23, 2019 - 07:17[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Framed_Ruby-1.6.8 Apr 23, 2019 - 07:12[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Framed_Ruby-1.8.0 Apr 23, 2019 - 07:23[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Framed_Ruby-1.8.1 Apr 23, 2019 - 07:32[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Framed_Ruby-1.8.2 Apr 23, 2019 - 07:43[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Framed_Ruby-1.8.3 Apr 23, 2019 - 07:56[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Framed_Ruby-1.8.4 Apr 23, 2019 - 08:11[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Framed_Ruby-1.8.5 Apr 23, 2019 - 08:28[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Framed_Ruby-1.8.6 Apr 23, 2019 - 08:47[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Framed_Ruby-1.8.6_Gem Apr 23, 2019 - 09:09[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] 0 Inactive
Framed_Ruby-HEAD Apr 23, 2019 - 09:33[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive

Ruby Builds

Build NameLast FinishedConfigSetupCompileTestsFailuresStatusBuild
Sponsor
Ruby-HEAD Nov 06, 2008 - 06:16[Config] [Full] [Full] [Brief][Full] [Brief]5 Test

Last updated at Tue Apr 23 09:46:49 2019 UTC