Nodewrap Scoreboard

Ruby-internal Builds

Build NameLast FinishedConfigSetupCompileTestsFailuresStatusBuild
Sponsor
Ruby-Internal_Ruby-1.8.4 Jan 20, 2020 - 06:00[Config] [Full] [Full] [Brief][Full] [Brief]1 Inactive
Ruby-Internal_Ruby-1.8.5 Jan 20, 2020 - 06:00[Config] [Full] [Full] [Brief][Full] [Brief]1 Inactive
Ruby-Internal_Ruby-1.8.6 Jan 20, 2020 - 06:00[Config] [Full] [Full] [Brief][Full] 0 Inactive
Ruby-Internal_Ruby-1.8.7 Jan 20, 2020 - 06:01[Config] [Full] [Full] [Brief][Full] 0 Inactive
Ruby-Internal_Ruby-1.9.0 Oct 22, 2015 - 05:01[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Setup
Ruby-Internal_Ruby-1.9.1 Jan 20, 2020 - 06:01[Config] [Full] [Full] [Brief][Full] [Brief]1 Inactive
Ruby-Internal_Ruby-HEAD Sep 09, 2017 - 05:02[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Setup

Ruby-libjit Builds

Build NameLast FinishedConfigSetupCompileTestsFailuresStatusBuild
Sponsor
Ruby-Libjit_Ruby-1.8.4 Jan 20, 2020 - 06:01[Config] [Full] [Full] [Full] 0 Inactive
Ruby-Libjit_Ruby-1.8.5 Jan 20, 2020 - 06:02[Config] [Full] [Full] [Full] 0 Inactive
Ruby-Libjit_Ruby-1.8.6 Jan 20, 2020 - 06:02[Config] [Full] [Full] [Full] 0 Inactive
Ruby-Libjit_Ruby-1.8.7 Jan 20, 2020 - 06:02[Config] [Full] [Full] [Full] 0 Inactive
Ruby-Libjit_Ruby-1.9.0 Jan 20, 2020 - 06:02[Config] [Full] [Full] [Full] 0 Inactive
Ruby-Libjit_Ruby-1.9.1 Jan 20, 2020 - 06:03[Config] [Full] [Full] [Full] 0 Inactive
Ruby-Libjit_Ruby-HEAD Jan 20, 2020 - 06:03[Config] [Full] [Full] [Full] 0 Inactive

Nodewrap Builds

Build NameLast FinishedConfigSetupCompileTestsFailuresStatusBuild
Sponsor
Nodewrap_Ruby-1.6-snapshot Jan 20, 2020 - 06:10[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Nodewrap_Ruby-1.6.8 Jan 20, 2020 - 06:05[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Nodewrap_Ruby-1.8.0 Jan 20, 2020 - 06:16[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Nodewrap_Ruby-1.8.1 Jan 20, 2020 - 06:25[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Nodewrap_Ruby-1.8.2 Jan 20, 2020 - 06:36[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Nodewrap_Ruby-1.8.3 Jan 20, 2020 - 06:49[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Nodewrap_Ruby-1.8.4 Jan 19, 2018 - 06:59[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Setup
Nodewrap_Ruby-1.8.5 Jan 20, 2020 - 07:06[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Nodewrap_Ruby-1.8.6 Jan 20, 2020 - 07:25[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Nodewrap_Ruby-1.8.6_Gem Jan 20, 2020 - 07:47[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] 0 Inactive
Nodewrap_Ruby-HEAD Jan 20, 2020 - 08:11[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive

Framed Builds

Build NameLast FinishedConfigSetupCompileTestsFailuresStatusBuild
Sponsor
Framed_Ruby-1.6-snapshot Jan 20, 2020 - 08:17[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Framed_Ruby-1.6.8 Jan 20, 2020 - 08:13[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Framed_Ruby-1.8.0 Jan 20, 2020 - 08:24[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Framed_Ruby-1.8.1 Jan 20, 2020 - 08:32[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Framed_Ruby-1.8.2 Jan 20, 2020 - 08:43[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Framed_Ruby-1.8.3 Jan 20, 2020 - 08:56[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Framed_Ruby-1.8.4 Jan 20, 2020 - 09:11[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Framed_Ruby-1.8.5 Jan 20, 2020 - 09:29[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Framed_Ruby-1.8.6 Jan 20, 2020 - 09:48[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive
Framed_Ruby-1.8.6_Gem Jan 20, 2020 - 10:10[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] 0 Inactive
Framed_Ruby-HEAD Jan 20, 2020 - 10:33[Config] [Full] [Brief][Full] [Full] [Brief]1 Inactive

Ruby Builds

Build NameLast FinishedConfigSetupCompileTestsFailuresStatusBuild
Sponsor
Ruby-HEAD Nov 06, 2008 - 06:16[Config] [Full] [Full] [Brief][Full] [Brief]5 Test

Last updated at Mon Jan 20 10:50:02 2020 UTC